اداره آمار و فن آوری اطلاعات

TitlePublish Date
پیرو بازدید مدیر و کارشناسان محترم اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده از ساختمان قلب فاطمه الزهرا، دانشکده پزشکی، بیمارستان محلی تشان، بیمارستان محلی زیدون، بیمارستان دکتر شهیدزاده، درمانگاه امام حسن و مرکز فوریت های پزشکی  .... مشکلات و کاستی های ...
چهارشنبه 14 دی 1401
به همت واحد آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در مهرماه ماه سال 1401 سومین سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی بهبهان تهیه و منتشر شد .  مستندسازی فعالیت ها  و در اختیار داشتن آمار و اطلاعات شرط لازم برای رصد وضع  موجود  و برنامه ریزی ب...
شنبه 28 آبان 1401
دوره آموزشی سیستم اطلاعات بیمارستانی با موضوعات (صندوق_درآمد_مدارک پزشکی_اعتباربخشی_پرسش و پاسخ طرح دارویار) جهت آشنایی گروه های درمانی در سایت آموزشی دانشکده برگزار گردید. حجم اطلاعاتی که در بیمارستانها تولید شده و از بخشی به بخش دیگر انتق...
شنبه 28 آبان 1401
دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار شیر پوینت در واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشکده برگزار شد.این دوره آموزشی با پیگیری های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشکده و با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان  فناوری اطلاعات، تشکیل گردید . گفتنی است شرکت کن...
شنبه 28 آبان 1401
این اقدام در راستای سهولت دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت مطلوب صورت پذیرفته است. با راه اندازی این سامانه ضمن بهینه سازی وضعیت نیروی انسانی اورژانس ۱۱۵، فرم های کاغذی حذف و فعالیت های اورژانس بیمارستانی به صورت الکترونیک ثبت و نگهدا...
دوشنبه 16 خرداد 1401
در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پزشک خانواده و تیم سلامت، سلامت افراد و خانوارهای زیر پوشش خود را مدیریت می کنند و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی، مسوولیت پیگیری اقدامات توصیه شده را نیز به عهده دارند. در حال حاضر سه سطح در نظام ارجاع در نظ...
دوشنبه 16 خرداد 1401
راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت در راستای مسئولیت محوله به این مدیریت در زمینه پرونده الکترونیک سلامت از ابتدای سال گذشته تاکنون با همکاری و مساعدت ریاست محترم دانشگاه و معاونتهای بهداشت و درمان اقدامات موثری در خصوص استقرار پرونده الکترونی...
دوشنبه 16 خرداد 1401