اداره آمار و فن آوری اطلاعات

وظایف واحد نرم افزار

 • ثبت و نگهداری اطلاعات نرم افزار های تخصصی دانشکده و تسهیل و تسریع در تهیه نرم افزار های تخصصی
 • نظارت بر اجرای پروژه های نرم افزاری
 • پایش و ارزیابی واحد ها، شرکت ها و نرم افزارهای موجود
 • بازدید از واحدهای زیرمجموعه دانشکده در کلیه حوزه های مرتبط با نرم افزار، تکمیل چک لیست های مربوطه و ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر کنترل امنیت نرم افزارها و همچنین استانداردهای تولید آنها
 • انجام مشاوره به واحد های زیر مجموعه و رفع مشکلات سازمان از طریق راهکارهای نرم افزاری
 • حضور درسمینارها و بررسی تکنولوژی های به روز در این زمینه
 • برگزاری و پیگیری و نظارت بر قراردادهای نرم افزاری
 • ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران
 • نظارت بر سیستم های اطلاعات بیمارستانی ( HIS ) و درمانگاهی در حوزه فنی
 • پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) و نظارت بر حسن اجرای آن در حوزه فنی
 • نگهداری و راهبری سامانه ها جهت تسهیل استفاده ذینفعان از امکانات موجود
 • توسعه سامانه های مورد نیاز و مشارکت در تولید و راهبری آنها
 • طراحی و پیاده سازی سرویس ها و نرم افزارهای تحت وب و موبایلی و داشبوردهای مدیریتی مورد نیاز دانشکده
 • ثبت، راهبری و مدیریت برنامه عملیاتی واحد امار و فن آوری اطلاعات
 • پیاده سازی و اجرای برنامه پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت در 4 محور اصلی :
 • نظام ارجاع الکترونیکی
 • تبادل الکترونیکی اسناد بیمه ای
 • نوبت دهی الکترونیک
 • نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک