اداره آمار و فن آوری اطلاعات

اهداف و وظایف این واحد عبارتند از :

  • مدیریت منوها و صفحات پورتال با رعایت فاکتورهای وبومتریکس
  • مدیریت تغییر و بروزرسانی اطلاعات پورتال دانشکده
  • نظارت بر کار رابطان وبسایت
  • قرار دادن مطالب بروز فناوری اطلاعات در پورتال دانشکده
  • اصلاح زیرساخت های پورتال
  • شناسایی نواقص زیرپورتال ها و اعلام آن ها به مراکز
  • طراحی فرم های الکترونیک با استفاده از فرم ساز پورتال در راستای برنامه الکترونیکی کردن فرآیندها
  • ایجاد زیرپورتال برای مراکز تازه تاسیس
  • آموزش رابطین پورتال مراکز تازه تاسیس