با تلاش های مکرر واحد فناوری اطلاعات نرم افزار اکتیودایرکتوری بمنظور بهبود بخشی...

راه اندازی و نصب اکتیودایرکتوری ستاد دانشکده

با تلاش های مکرر واحد فناوری اطلاعات نرم افزار اکتیودایرکتوری بمنظور بهبود بخشیدن به اجرای سامانه ها و امنیت اطلاعات ستاد دانشکده راه انداز...
1397/11/11 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 511 | 0 نظر | print | |

با تلاش های مکرر واحد فناوری اطلاعات نرم افزار اکتیودایرکتوری بمنظور بهبود بخشیدن به اجرای سامانه ها و امنیت اطلاعات ستاد دانشکده راه اندازی شده است

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو