فایروال یا دیواره آتشی سخت افزارهایی هستند که در بستر شبکه و در مسیر روتر یا بر...

خریداری دستگاه فایروال جهت امنیت اتاق سرورو سیستم شبکه ای دانشکده

فایروال یا دیواره آتشی سخت افزارهایی هستند که در بستر شبکه و در مسیر روتر یا بر روی آن نصب می شوند . با نصب و راه اندازی فایروال می تو...
1398/09/12 | خانم بگدلی | | | 349 | 0 نظر | print | |

فایروال یا دیواره آتشی سخت افزارهایی هستند که در بستر شبکه و در مسیر روتر یا بر روی آن نصب می شوند .

با نصب و راه اندازی فایروال می توان تا حد بالایی از کیفیت ، امنیت  و پایداری شبکه اطمینان حاصل کرد.

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو