در جهت بهبود وضعیت دیتاسنتر دانشکده علوم پزشکی پروژه ای در سه بخش تعریف گردید 
...

بهبود وضعیت دیتاسنتر دانشکده علوم پزشکی

در جهت بهبود وضعیت دیتاسنتر دانشکده علوم پزشکی پروژه ای در سه بخش تعریف گردید امنیت اتاق سرور تجهیز اتاق سرور از لحاظ امکانات کار...
1397/11/11 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 702 | 0 نظر | print | |

در جهت بهبود وضعیت دیتاسنتر دانشکده علوم پزشکی پروژه ای در سه بخش تعریف گردید

امنیت اتاق سرور

تجهیز اتاق سرور از لحاظ امکانات کاربری

تجمیع کلیه دیتا سنترها در قسمت امنیت اتاق سرور ،موارد مورد نیاز پیش بینی و مراحل خرید در حال پیگیری است در قسمت تجهیز اتاق سرور ،دستگاه scan net appدانشکده خریداری و راه اندازی گردید در جهت تجمیع کلیه دیتاسنترهای دانشکده نیز اقداماتی از قبیل انتقال سررهای دانشکده پیراپزشکی ،حذف سرورهای 70 و90 دانشکده انجام گرفت قرار است در سال آینده مراحل پایانی پروژه با سرعت هر چه بیشتر پیگیری شود

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو