واحد آمار و فن آوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی در چندماه گذشته طی فازهای متوالی...

استقلال و یکپارچه سازی بسته شبکه کامپیوتری دانشکده علوم پزشکی

واحد آمار و فن آوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی در چندماه گذشته طی فازهای متوالی و با همکاری شرکت آرسین آسیا پروژه بهبود بستر شبکه کامپیوتری...
1397/11/11 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 511 | 0 نظر | print | |

واحد آمار و فن آوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی در چندماه گذشته طی فازهای متوالی و با همکاری شرکت آرسین آسیا پروژه بهبود بستر شبکه کامپیوتری دانشکده را به انجام رسانید.در این پروژه دکل های ستاد مرکزی ،تشان ،دودانگه،شهرک وحدت و سردشت زیدون استقرار و ارتباط با واحدهای عملیاتی برقرار گردید.قرار است در فاز پایانی کار،بخش های جولکی و شهرستان آغاجاری نیز به بستر شبکه اضافه گردد.

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو