گروه
راه اندازی و استقرار نظام ارجاع
1398/09/12
استقرار برنامه نظام ارجاع از مهمترین برنامه های راهبردی نظام سلامت کشور و جزو اهداف و اولویت های مهم وزارت بهداشت و درمان در سال جاری می با...
ادامه مطلب 1398/09/12 اطلاعیه
 
خریداری دستگاه فایروال جهت امنیت اتاق سرورو سیستم شبکه ای دانشکده
1398/09/12
فایروال یا دیواره آتشی سخت افزارهایی هستند که در بستر شبکه و در مسیر روتر یا بر روی آن نصب می شوند . با نصب و راه اندازی فایروال می تو...
ادامه مطلب 1398/09/12
 
راه اندازی سامانه 190 در دانشکده علوم پزشکی بهبهان توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات
1398/09/12
راه اندازی سامانه تلفنی 190 برای ثبت و رسیدگی به شکایات مردم از رستوران ها ، اغذیه فروشی ها تخلفات مربوط به مواد غذایی تخلفات مربوط به...
ادامه مطلب 1398/09/12
 
سالنامه آماری 1397 دانشکده علوم پزشکی بهبهان
1398/09/12
چاپ اولین سالنامه آماری دانشکده توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات که در این سالنامه اطلاعات آماری حوزه ریاست،معاونت درمان ،معاونت توسعه...
ادامه مطلب 1398/09/12 اطلاعیه
 
راه اندازی و نصب اکتیودایرکتوری ستاد دانشکده
1397/01/06
با تلاش های مکرر واحد فناوری اطلاعات نرم افزار اکتیودایرکتوری بمنظور بهبود بخشیدن به اجرای سامانه ها و امنیت اطلاعات ستاد دانشکده راه انداز...
ادامه مطلب 1397/01/06 اطلاعیه
 
استقلال و یکپارچه سازی بسته شبکه کامپیوتری دانشکده علوم پزشکی
1397/01/06
واحد آمار و فن آوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی در چندماه گذشته طی فازهای متوالی و با همکاری شرکت آرسین آسیا پروژه بهبود بستر شبکه کامپیوتری...
ادامه مطلب 1397/01/06 اطلاعیه
 
بهبود وضعیت دیتاسنتر دانشکده علوم پزشکی
1396/12/21
در جهت بهبود وضعیت دیتاسنتر دانشکده علوم پزشکی پروژه ای در سه بخش تعریف گردید امنیت اتاق سرور تجهیز اتاق سرور از لحاظ امکانات کار...
ادامه مطلب 1396/12/21 اطلاعیه
 
دسته
1396(1)

1397(2)

1398(4)