اداره آمار و فن آوری اطلاعات

استقرار برنامه نظام ارجاع از مهمترین برنامه های راهبردی نظام سلامت کشور و جزو اهداف و اولویت های مهم وزارت بهداشت و درمان در سال جاری می باشد.
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
فایروال یا دیواره آتشی سخت افزارهایی هستند که در بستر شبکه و در مسیر روتر یا بر روی آن نصب می شوند . با نصب و راه اندازی فایروال می توان تا حد بالایی از کیفیت ، امنیت  و پایداری شبکه اطمینان حاصل کرد.
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
راه اندازی سامانه تلفنی 190 برای ثبت و رسیدگی به شکایات مردم از رستوران ها ، اغذیه فروشی ها تخلفات مربوط به مواد غذایی تخلفات مربوط به آلودگی هوا در خصوص عرضه مواد فاسد - تاریخ گذشته -مواد غیر مجاز -و موارد نگهداری نامناسب می باشد.
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
چاپ اولین سالنامه آماری دانشکده توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات که در این سالنامه اطلاعات آماری حوزه ریاست،معاونت درمان ،معاونت توسعه، معاونت بهداشت، معاونت دانشجوییو مدیریت غذا و دارو در سال 1397 به صورت یک کتاب به چاپ رسیده است.
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
با تلاش های مکرر واحد فناوری اطلاعات نرم افزار اکتیودایرکتوری بمنظور بهبود بخشیدن به اجرای سامانه ها و امنیت اطلاعات ستاد دانشکده راه اندازی شده است
پنجشنبه 11 بهمن 1397
واحد آمار و فن آوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی در چندماه گذشته طی فازهای متوالی و با همکاری شرکت آرسین آسیا پروژه بهبود بستر شبکه کامپیوتری دانشکده را به انجام رسانید.در این پروژه دکل های ستاد مرکزی ،تشان ،دودانگه،شهرک وحدت و سردشت زیدون استقرار و ا...
پنجشنبه 11 بهمن 1397
در جهت بهبود وضعیت دیتاسنتر دانشکده علوم پزشکی پروژه ای در سه بخش تعریف گردید امنیت اتاق سرور تجهیز اتاق سرور از لحاظ امکانات کاربری تجمیع کلیه دیتا سنترها در قسمت امنیت اتاق سرور ،موارد مورد نیاز پیش بینی و مراحل خرید در حال پیگیری ا...
پنجشنبه 11 بهمن 1397